Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

közzétételi lista

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) és (3) pontjának megfelelően

 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 
közzétételi lista

 Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vasvári Pál Tagintézménye
közzétételi lista
Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Kodály Zoltán Tagintézménye
közzétételi lista
1.a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
1.b) A beiratkozásra meghatározott idő
1.b) A fenntartó által engedélyezett osztályok,
    csoportok száma
1.c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként
a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
1.d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai
és időpontjai
1.e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának
rendje
1.f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával
1.g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend
és a pedagógiai program 
 
3.a) A betöltött munkakörök alapján a
pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és
oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.c) Az országos mérés-értékelés évenkénti
eredményei
3.d) A tanulók le- és kimaradásával,
évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
3.f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások
igénybevételének lehetősége
3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
3.h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti,
évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
3.i) Az iskolai osztályok száma és az
egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

 

 
1.a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
1.b) A beiratkozásra meghatározott idő
1.b) A fenntartó által engedélyezett osztályok, 
    csoportok száma
1.c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
1.d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
1.e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának
rendje
1.f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
1.g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend
és a pedagógiai program 
 
3.a) A betöltött munkakörök alapján a
pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és
oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.c) Az országos mérés-értékelés évenkénti
eredményei
3.d) A tanulók le- és kimaradásával,
évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
3.f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások
igénybevételének lehetősége
3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
3.h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti,
évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
3.i) Az iskolai osztályok száma és az
egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

 

1.a) A felvételi lehetőségről szólótájékoztató
1.b) A beiratkozásra meghatározott idő
1.b) A fenntartó által engedélyezett csoportok száma
1.c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként
a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
1.d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai
és időpontjai
1.e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának
rendje
1.f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
1.g) Éves munkaterv alapján a nevelési évben 
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
1.h) A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai
feladatot ellátó intézményeknek
3.a) A betöltött munkakörök alapján a
pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és
oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége
és szakképzettsége
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés