Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kodály Zoltán Tagintézmény alapítványa

 

 

Az Alapítvány neve:                         „A Művészetoktatásért Újfehértón” Alapítvány

Az Alapítvány székhelye:                  4244 Újfehértó, Bem Apó utca 143. szám

Az Alapítvány adószáma:                  18814097-1-15

Az Alapítvány számlaszáma:             68800013-11057336

A Kuratórium tagjai:                          Daróczi Sándor elnök,

                                                           Hotzi Péter János,

                                                           Csapó Gabriella,

                                                           Kovács Irén,

                                                           Leveleki Szilvia.

Az Alapítvány céljai:

a tanulók számára növendékhangversenyek szervezése, azok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása,
a tanulók versenyeztetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, versenyek szervezése,
hangszerek beszerzése, felújítása,
művészeti fesztiválok szervezése, a tanulók számára az ezeken való részvétel biztosítása,
művészeti táborok szervezése, ennek anyagi feltételeinek biztosítása,
a tehetséges növendékek tandíjának átvállalása, jutalmazásuk biztosítása,
a művészeti és zeneoktatáshoz szükséges eszközbeszerzések anyagi fedezetének megteremtése,
a kiemelkedő munkát végző oktatók jutalmazása.

Az Alapítvány elsőrendű célként tűzi ki:
a családias iskolai környezet és légkör kibontakozását, a tanulás feltételeinek javítását,
a tanulók önképzésének magasabb szintű megvalósításához a lehetőségek megteremtését,
a szabadidős tevékenysége tartalmasabb eltöltését.

Az Alapítvány a fentiek szellemében különösen a következő területek fejlesztését szorgalmazza:
a tanulás korszerű feltételeinek kialakítása, továbbfejlesztése (médiatár, zenetár létrehozása, esetlegesen könyvtár, stúdió létrehozás és fejlesztése),
kulturális tevékenységi kör bővítése (színházlátogatás, előadóművészek meghívása, szakkörök),
a szociális helyzetük miatt anyagi támogatásra szoruló tanulók segítése.

Alapítványunk az Alapító Okiratban megfogalmazott célokat folyamatosan megvalósítja.

Hagyományos Télköszöntő Növendékhangverseny, Tavaszköszöntő Hangverseny és Színjáték Bemutató, Kistérségi Zenei Találkozó, Zene és Tánc Gála szervezésével Alapítványunk lehetőséget biztosít a Kodály Zoltán Tagintézmény növendékeinek szereplésére.
A rendezvények támogatói jegyeiből befolyt összegeket Alapítványunk hangszervásárlásra, kellékek, eszközök beszerzésére, a szociális helyzetük miatt anyagi támogatásra szoruló tanulók segítésére fordítja. Alapítványunk az elmúlt időszakban egy darab klarinét, egy darab altszaxofon, egy darab fuvola, két darab gordonka, két darab hegedű és egy komplett hegedű készlet megvásárlásához nyújtott anyagi támogatást.
Az adó egy százalékának felajánlásaiból befolyt összegekből Alapítványunk minden év szeptember hónapjában jutalomkirándulást szervezett a Művészeti Iskola előző tanévben kiemelkedő tanulmányokat elért növendékei részére. Ezen kívül néptáncruhák anyagának beszerzésére és varratására fordította a felajánlásokból befolyt összegeket.

Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat!

© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés