Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kodály Zoltán Tagintézmény

„Az kellene, hogy az életben minden a művészetben mártózzon meg, mert ő a leghatalmasabb lelki és értelmi ösztönző.”

                                   (Girard)

 

Tagintézményünk neve:       Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                                              Kodály Zoltán Tagintézménye

Címünk:                                4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kodály Zoltán Tagintézménye egy közszolgálati feladatot ellátó intézmény, melynek életében a társadalom fejlődési folyamatai mindig új kihívásokat, elvárásokat eredményeztek. Az elmúlt 50 év alatt művészeti iskolánknak és jogelődjeinek folyamatosan meg kellett újulnia és rugalmasan kellett követnie a társadalom igényeit. Alapfokú művészeti iskolánk elsősorban szolgáltatást nyújtó intézmény, melynek meg kell felelni a szülők, tanulók és a társadalom elvárásainak.

Az elmúlt fél évszázad alatt sok változást élt meg intézményünk, de egyidejűleg hűen ápolta hagyományait is, az intézményi fejlesztésekkel, képzési lehetőségeinek bővítésével megőrizte pótolhatatlan szerepét Újfehértón és térségében a művészetoktatás területén és a kulturális életben.

1967-ban alakult meg Újfehértón az Állami Zeneiskola. Így a 2017/2018-as tanévben ünnepeltük meg az újfehértói Zeneiskola megalakulásának 50 éves jubileumát.
Kezdetben a zenei oktatás a községben szétszórtan, a különböző általános iskolákban zajlott. 1974-től megvalósulhatott a régi álom: már önálló épülettel bíró zeneiskolát tudhatott magának a község. A hagyományok fokozatosan alakultak ki. Ez a helyben élő tanároknak és a Debrecenből és Nyíregyházáról kiutazó tanároknak is köszönhető volt.

1992-ben Újfehértó városi rangot kapott. Az újfehértói polgárok és a városvezetés szükségességét érezték a Zeneiskola fejlesztésének, tanszakai, és tárgyi feltételei bővítéseinek.
2001-ben intézményünk kibővült a Szín- és bábművészeti, Táncművészeti, és Képző- és iparművészeti ágakkal. Intézményünk ekkor Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett és 5 telephelyen működött. 2004-ben a város általános iskoláit összevonták és a Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola az összevont intézmény tagintézménye lett és három telephelyen működött. Ekkor költözött tagintézményünk az Erkel Tagintézmény épületébe és az ott kialakított szaktantermekben folytatódott tovább a művészeti oktatás.
2007-ban az iskola tagintézmény- vezetője nyugdíjba vonult, és ezzel egyidejűleg iskolánk intézményegység lett a többcélú intézményben. Intézményegység-vezetői feladatokat a munkaközösség-vezető látta el.

Alapfokú Művészetoktatási Intézményünk 2008-ban nyerte el a Kiválóra Minősített Művészetoktatási Intézmény címet. Jelenleg a Művészeti Tagintézmény székhelye az Erkel Tagintézmény épületében van kialakítva és egy telephelye az Oltalom Általános Iskola épületében működik.

Iskolánk Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének fő célja, hogy az újfehértói és környékbeli gyerekek, fiatalok részére lehetőséget adjunk a hangszertanuláshoz a zeneművészeti ágon, valamint a társművészeti ágak megismeréséhez, hogy kialakítsunk egy zenekedvelő, művészetet szerető és pártoló közönséget városunkban és környező településeken. Ezeket a céljainkat folyamatosan és sikeresen teljesítjük.

Intézményünkben a következő tanszakok és tantárgyak oktatása folyik:

Zeneművészeti ág:

Akkordikus tanszak tantárgya:                       gitár.

Billentyűs tanszak tantárgya:                         zongora.

Fafúvós tanszak tantárgyai:                           furulya, fuvola, klarinét, szaxofon.

Kamarazene tanszak tantárgyai:                    kamarazene, zenekar.

Rézfúvós tanszak tantárgyai:                         harsona, trombita, kürt, tenorkürt, tuba.

Vonós tanszak tantárgyai:                             hegedű, gordonka.

Zeneismeret tanszak tantárgyai:                    szolfézs kötelező, szolfézs, zeneirodalom.

Színművészeti ág:

Színjáték tanszak                                          dráma és színjáték, beszéd és vers.

Képző- és iparművészeti ág:

Képzőművészeti tanszak                                grafika és festészet alapjai,

                                                                   grafika és festészet műhelygyakorlat,

                                                                   vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó gyakorlat.

Táncművészeti ág:

Néptánc tanszak                                            népi játék, néptánc, folklórismeret.

Intézményünknek kiemelt szerepe van városunk kulturális életében. Tanáraink, növendékeink sikeresen szerepelnek városi rendezvényeken: városnap, ünnepi műsorok, kiállítás megnyitók stb. Iskolánk nagyon jó kapcsolatokat ápol a környező települések: Nyíregyháza, Téglás, Hajdúhadház, Hajdúdorog és Bocskaikert művészeti iskoláival.

© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés