Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

 

Iskolánk a 2019/2020-as tanévre elnyerte

a Jobb Veled a Világ Alapítvány által

kiírt pályázaton a Boldog Iskola címet.

 

 

 

Az Újfehértói Erkel Ferenc

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményünk Újfehértó központjában található, 1998 óta viseli Erkel Ferenc, a kiváló zeneszerző nevét, előtte 1. Számú Általános Iskola néven működött. A névválasztásban meghatározó szerepet játszott, hogy az 50-es évek eleje óta emelt szintű ének-zene képzés folyik az iskola falai között. Ezt a hagyományt azóta is követjük, jelenleg évfolyamonként két osztályunk van ( a 6. évfolyamon 3), ebből az egyik osztály normál tantervű, a másik ének-zene tagozatos un. „z” osztály. Intézményünkben összevont évfolyamokkal működik egy gyógypedagógiai tantervű osztályunk is, ahová szakértői vélemény alapján kerülhetnek be a tanulásban akadályozott gyerekek.

Két külön álló épületben zajlik az oktató nevelő munka, a Debreceni út 10. szám alatti épületbe járnak az alsó tagozatosaink, valamint a gyógypedagógiai tantervű osztály tanulói, a Kodály Zoltán utca 1. szám alá pedig a felsős osztályaink. Mindkét épülethez nagy udvar, a felsőshöz sportpálya is tartozik. A tantermek jól felszereltek, világosak, megfelelnek a mai kor követelményeinek. Két informatika és két nyelvi szaktanterem, tornaterem, tornaszoba technika és kémia terem, fejlesztő szobák segítik a szakmai munkát. Több tanteremben digitális tábla áll rendelkezésünkre, tanulói laptopokat, tableteket, személyi számítógépeket is használnak diákjaink a tanórákon.

Célunk, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő tudás birtokában legyenek az iskolánkból kikerülő diákok. Ennek érdekében legfontosabb feladatunk a gyermekek tanulásának minőségi fejlesztése, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Nemcsak tanítjuk, hanem neveljük is diákjainkat.

A helyi tantervünk kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy az alapkészségek elsajátíttatása mellett a magyar nyelv és a matematika tantárgy oktatását megerősítsük, mint a középiskolai felvételi tantárgyait, így többlet óraszámot biztosítottunk e két tantárgy számára. Emellett heti 1-1 órában első osztálytól ismerkedhetnek tanulóink az angol vagy a német nyelv alapjaival, amit aztán negyediktől heti két, majd ötödiktől heti 3 órában tanulhatnak, választásuknak megfelelően. Az informatikai képzést is első osztályban kezdjük, és folytatjuk a 8 évfolyam végéig. A 3. 4. 5. 6. évfolyamra járó diákjaink a testnevelés órák keretében a városi uszodában úszásoktatáson vesznek részt, így elmondható, hogy minden erkeles diák az általános iskolai tanulmányait úgy fejezi, be, hogy tud úszni.

Az oktató-nevelő munka mellett számos iskolai rendezvény, projektnap, témahét, sport-művészeti és szaktárgyi verseny színesíti hétköznapjainkat. Ezekről itt, az iskola honlapján folyamatosan tájékozódhatnak.

Szeretettel hívunk minden iskolás korba lépő kisgyermeket, iratkozzon be hozzánk, legyen erkeles diák!

 

                                                                           Juhász Istvánné,
tagintézmény-vezető

 

 

 

© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés