Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
TÁJÉKOZTATÓ
2021. 04. 07.

A 2021/2022. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

 

 

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás

során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg

az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén  keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és

telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére  a visszavonási vagy adatmódosítási

szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott

jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a

„Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja.  Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke

jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell

adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál,

amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok

bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is

megtörténhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú

betartása mellett.

 

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 • A személyes megjelenéssel járó beiratkozás esetén a járványügyi előírások betarthatósága érdekében
  a szülőnek/ gondviselőnek előre időpontot szükséges egyeztetnie az intézménnyel a 06-42/590-112 telefonszámon
  munkanapokon 8:00 – 14:00 óráig.

A beiratkozás napján az adatok felvételéhez az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia:

 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,

 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

 • a gyermek oktatási azonosítója.

 

A beiratkozáskor az alábbiakról szükséges nyilatkoznia:

 • a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,

 • a hazajárásról,

 • etika/ hit- és erkölcstan tantárgy választásáról,

 • az étkezésről.

 

A beiratkozással kapcsolatban az intézményi kapcsolattartó:

Tarcali Gabriella intézményvezető-helyettes, tel.: 06-30/011-7168

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai

osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt

legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke

számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik

egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással

kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától

– óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos

információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Újfehértó, 2021. április 07.

 

 Béres Józsefné

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 19/2021. EMMI határozat értelmében a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás

a szokásos rendben és ütemezésben (2021. április 15-16.) történhet meg, azonban a szülőnek/ gondviselőnek

nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton

(KRÉTA/ E-ÜGYINTÉZÉS) is eljárhat.

A személyes megjelenéssel járó beiratkozás esetén a járványügyi előírások betarthatósága érdekében a szülőnek/ gondviselőnek

szükséges a 06-42/590-112 telefonszámon előre időpontot egyeztetnie az intézménnyel.

E-ügyintézés esetében a szükséges dokumentumokat elegendő a tanév megkezdésekor benyújtani.

A beiratkozással kapcsolatban további részletes tájékoztatást a későbbiekben nyújtunk iskolánk honlapján (ujfehertoiskola.hu),

valamint Facebook oldalán.

 

Újfehértó, 2021. március 17.

 Béres Józsefné

   intézményvezető

© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés