Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tájékoztatás
2021. 01. 08.

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

 

 

 

 

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya megkezdi

a 2021. évre szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás iránti kérelmek befogadását.

 

A kérelemnyomtatványok az Oktatási Intézmények (iskolák) útján kerülnek kiküldésre, és kérjük,

hogy a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelemnyomtatványt mellékletekkel együtt juttassák vissza az

intézménybe az osztályfőnökökhöz.

 

A kérelmek visszajuttatási ideje: 2021.01.11.-2021.01.20. napjai között lehetséges.

Ezt követően nincs lehetőség a kérelmek leadására.

 

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a személy,

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat.

Támogatásra kizárólag az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át (142.500.- Ft/fő).

Csatolandó dokumentumok:

- a kérelmező és házastársának/élettársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2020. december havi)
nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentum, vagy folyószámla kivonat

- gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat)

- elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés)

- nevelőszülő esetén a nevelésbe vételt elrendelő határozat másolatát

- nyugdíjas kérelmező esetén nyugdíjas zöld összesítő, számlakivonat vagy postai szelvény, karikás utazási igazolvány

- a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló – gyermek esetén a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló jogviszonyról szóló tanulói jogviszony igazolást. Telefonszámot minden esetben írjanak a kérelemre.

 

Az Újfehértour Kft. tájékoztatása alapján az előző évben kibocsátott bérleteket 2021. január 31. napjáig fogadják el

a tömegközlekedési eszközön.

 

Azok a jogosultak, akik közép/felsőfokú oktatásban részesülnek, valamint nyugdíjasok,

a támogatás iránt kérelemnyomtatványt beszerezhetik az www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Portáján.

Ezen kérelmezők a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem nyomtatványt mellékletekkel együtt az erre a célra

rendszeresített dobozban helyezhetik el.

 

Újfehértó, 2021. január 7.

 

Dr. Hosszú József sk.

polgármester

© 2018-2022 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés