Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?
2019. 09. 02.

Tisztelt Szülők!

 

Tisztelt Szülők!

 

A köznevelési intézményekben évről - évre egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük a pedagógusoknak. A korai iskolaelhagyás, az oktatási intézményen belüli testi - lelki bántalmazás, a tanulási nehézségekkel, illetve egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek kirekesztése. Ezen problémák megfelelő kezelése, visszaszorítása, megelőzése érdekében Magyarországon is kötelezővé tették az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben.

A feladatellátás jogszabályi alapját, a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.

 

A szolgáltatás célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának, a köznevelési intézmény pedagógusainak és az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek.

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Óvodához, iskolához köthető problémák: szorongás, tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi - lelki bántalmazás.

 

Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben (leckeírás, otthoni feladatok, szülő -gyermek konfliktus, nem megfelelő kortárscsoportba kerüléssel kapcsolatos nehézségek, családi veszteség, válás, anyagi nehézségek)

 

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 

Gyermekek számára:

  • egyéni tanácsadás
  • segítő beszélgetés
  • csoportos, közösségi és prevenciós programok

 

Szülők számára:

  • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, segítségnyújtás ügyintézésben (kapcsolatfelvétel, időpontegyeztetés, nyomtatványok kitöltése)
  • szükség szerint részvétel szülő és pedagógus közötti megbeszélésen, szülői értekezleten
  • közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban, a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését
  • közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai és pszichés) a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában
  • súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a helyileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.

Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

 

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal az intézményben dolgozó óvodai és iskolai szociális segítőhöz.

 

 

Elérhetőségek:

 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Név: Salánki Dóra

Telefonszám: 06/30-367-8416

E-mail cím: salanki.dora@nycsgyk.hu

Ügyfélfogadási idő: Csütörtök 8-10 óra

 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye

 

Név: Szekeresné Erdei Éva

Telefonszám: 06/30-367-7087

E-mail cím: szekeresne.eva@nycsgyk.hu

Ügyfélfogadási idő: Kedd: 9-10 óra

© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés