Újfehétói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.: (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.} (l) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül — a döntéshozó intézményhez benyújtva — a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését figyelemmel az országos járványügyi helyzetre — az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza.

  1. Az óvoda és az általános iskola — a járványügyi szempontok figyelembevételével — beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

  1. Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
© 2018-2024 www.ujfehertoiskola.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés